Margedagen, vrije dagen en vakanties 2022-2023

Vakantiedagen:

Herfstvakantie
17 t/m 21 oktober

Kerstvakantie
Vrijdag 23 december vanaf 12.30 uur t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart

Goede Vrijdag
vrijdag 7 april 2023

Tweede Paasdag
maandag 10 april

Meivakantie
24 april t/m 5 mei

Hemelvaart
18 en 19 mei

Tweede Pinksterdag
maandag 29 mei 2023

Zomervakantie
24 juli t/m 1 sept.

Marge- en sluitingsdagen:

Vrijdag 14-10-’22 Marge- en sluitingsdag
IKC gesloten

Donderdag 06-03-’23 Marge onderwijs
Speelzaal en opvang open

Donderdag 06-04-’23 Marge- en sluitingsdag
IKC gesloten

Vrijdag 19-05-’23 Marge- en sluitingsdag
IKC gesloten

Woensdag 28-06-’23 Marge onderwijs
Speelzaal en opvang open

Vrijdag 21-07-’23 Margedag onderwijs
Speelzaal en opvang open

Op margedagen zijn de kinderen van het onderwijs vrij en is de
kinderopvang (speelzaal en BSO) open.