Muziekonderwijs

Muziek klinkt altijd en overal op onze locatie!

– Onze vakdocent muziek (meester Joop Supit) geeft iedere week muzieklessen. Alle groepen krijgen eens per twee weken muziekles van meester Joop en eens per twee weken muziekles van de eigen leerkracht waarin de doorgaande lijn muziekonderwijs bewaakt wordt. Joop coacht de leerkrachten zodat ze vaardig(er) worden in het geven van muziekles;
– We werken met de methode Metropole.
– We hebben een breed scala aan muziekinstrumenten waar kinderen tijdens de muzieklessen mee in aanraking komen;
– Ouders hebben daarnaast de mogelijkheid om tegen een laag tarief muzieklessen voor hun kind of zichzelf in te kopen. Kinderen kunnen op school muziekles volgen; van groep 1 t/m 8! U kunt contact opnemen met Joop Supit voor het aanbod: j.supit@vcog.nl.
– We hebben geïnvesteerd in een kwalitatief uitstekend podium incl. licht en geluid;
– Onder leiding van de vakdocent muziek hebben kinderen een aantal CD’s gemaakt (in eigen beheer) waarop kinderen klassikaal of individueel zingen (bijv. kerstliederen);
– De groepen 6 en/of 7 zijn twee jaar achter elkaar geselecteerd voor de audities voor het TV-programma Lang Leve De Muziekshow;
– We sluiten ons schooljaar muzikaal af met een Mega Muziekfeest op het schoolplein. Kinderen, de DHC-teamband en de DHC-ouderband hebben een aandeel in de muziekshow. Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom bij dit feest.

Wat doen we allemaal in de opvang:

-Onze vakdocent muziek wordt een aantal keren per jaar ingezet in de opvang. Hij geeft muziekles aan de peuters en op de buitenschoolse opvang. We vinden het fijn dat kinderen in de opvang ook muziek aangeboden krijgen als activiteit, zo ontstaat een doorgaande lijn en kinderen kunnen vaker met muziek bezig zijn.

Drama en dans

In de periode tussen de zomervakantie en de kerstvakantie hebben we een vakdocent Drama/Dans in dienst. Haar naam is Odette Koster.
Odette verzorgt alle drama/danslessen bij ons op school. Gemiddeld iedere twee weken krijgt een groep les van juf Odette. De lessen duren 45 minuten. Odette start met een opwarmer. Daarna besteedt ze aandacht aan een drama- of danstechniek. De groep kan worden gesplitst; de helft van de groep werkt onder begeleiding van Odette en de andere helft van de groep werkt dan onder begeleiding van de eigen leerkracht. Als afsluiting van de les komen de beide groepen weer samen en presteren ze wat ze geleerd of gedaan hebben. In de week dat de groep geen les krijgt van Odette, verzorgt de leerkracht de drama/dansles zelf. De leerkracht wordt gecoacht door Odette.
We ronden de drama-danslessen van juf Odette af tijdens de kerstviering. De kerstviering zal een feestelijke gelegenheid worden vol zang, drama en dans.
Odette is ook inzetbaar in de opvang. Ze geeft op projectbasis drama/danslessen aan peuters en op de BSO.
Daarnaast hebben we ieder jaar een groot locatiebreed project. Dat project heet ‘De DramaDansDagen’. Tijdens het project gaan alle kinderen anderhalve week aan de slag met allerlei creatieve uitingsvormen en komen de leerlijnen Drama, Dans en Muziek samen. De DramaDansDagen vinden ieder jaar plaats in de maand maart of april.

Muziektherapie

‘Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.’
Op onze school noemen we deze begeleidingsvorm Meer Met Muziek en zetten we deze als middel in om vaardigheden bij kinderen te versterken op het gebied van emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling of motorische ontwikkeling. In overleg met de groepsleerkracht en de interne begeleider, kunnen kinderen in aanmerking komen voor deze begeleidingsvorm.