Cultuuronderwijs

Muziek 

Iedere week wordt in alle groepen muziekonderwijs gegeven door muziekdocent Michael Hiariej want, muziek maakt vrolijk en samen zingen of musiceren zorgt voor gezelligheid, saamhorigheid en energie! Aangetoond is dat musiceren bijvoorbeeld ook goed is voor het cognitief functioneren. Bij actief musiceren worden verschillende functies en vaardigheden getraind: geheugen, concentratie, analytisch vermogen, fijne motoriek en oog-handcoördinatie, om er een paar te noemen.


Wat doen we allemaal in de opvang:
Onze vakdocent muziek wordt een aantal keren per jaar ingezet in de opvang. Hij geeft muziekles aan de peuters en op de buitenschoolse opvang. We vinden het fijn dat kinderen in de opvang ook muziek aangeboden krijgen als activiteit, zo ontstaat een doorgaande lijn en kinderen kunnen vaker met muziek bezig zijn.

Drama en dans

In de periode tussen de zomervakantie en de kerstvakantie hebben we een vakdocent Drama/Dans in dienst. Ze verzorgt alle drama/danslessen bij ons op school. Gemiddeld iedere twee weken krijgt een groep les. De lessen duren 45 minuten. Ze besteedt aandacht aan een drama- of danstechniek. 
Jaarlijks hebben we een groot locatiebreed project. Dat project heet ‘De DramaDansDagen’. Tijdens het project gaan alle kinderen anderhalve week aan de slag met allerlei creatieve uitingsvormen en komen de leerlijnen Drama, Dans en Muziek samen. De DramaDansDagen vinden ieder jaar plaats in de maand maart of april.